• 26 oct. 2017 PHTLS REFRESHER
  Opfikon (Glattpark) - Interne
 • 6 nov. 2017 PHTLS PROVIDER
  Sion - 2 Libre
 • 8 nov. 2017 PHTLS REFRESHER
  Grenchen - 11 Libre
 • 9 nov. 2017 PHTLS PROVIDER
  Grenchen - 7 Libre
 • 9 nov. 2017 PHTLS REFRESHER
  Glattpark (Opfikon) - Interne